??????? ???????????? ????????? ? ????
?????? ???? ??????
026-34212100__ 026-32192

املاک خشت کرج، سند پایدار از ریشه و اصالت خشت ماندگار


جستجوی ملک، برای مشاهده هر فایل بر روی آن کلیک کنید.

تلفن : 02634212100

اپارتمان85کد39806101902

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

اپارتمان155کد39806102043

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

اپارتمان92کد39806121917

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان170متری کد39804221848

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان100متری کد39804231140

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان140متری کد39804221259

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان80متری کد39804221253

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان155متری کد18120

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان70متری کد39804191104

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان150متری کد39804182203

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان115متری 39804181752

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان80متری کد39804172020

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

  1