??????? ???????????? ????????? ? ????
?????? ???? ??????
026-34212100__ 026-32192

املاک خشت کرج، سند پایدار از ریشه و اصالت خشت ماندگار


جستجوی ملک، برای مشاهده هر فایل بر روی آن کلیک کنید.

تلفن : 02634212100

تجاری230کد 39805201222

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری 131کد 39805201025

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری 60کد 39805261917

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری 42کد 39806041225

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری 82کد39806121510

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری50متری39804101513

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری27متری کد39804091133

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری10متری کد39804051020

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری72متری کد39804021109

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری33کد39711051836

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری27کد39711031220

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری500کد39710251300

نوع معامله : رهن و اجاره
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

  1