??????? ???????????? ????????? ? ????
?????? ???? ??????
026-34212100__ 026-32192

املاک خشت کرج، سند پایدار از ریشه و اصالت خشت ماندگار


جستجوی ملک، برای مشاهده هر فایل بر روی آن کلیک کنید.

تلفن : 02634212100

تجاری15کد3980508131

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری18.5کد39805081314

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری70کد39805141213

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری 200کد 39805231859

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری 62کد 39804261630

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری 50کد 39806031147

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری 184کد 39806071117

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان470متری کد39804171125

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

آپارتمان380متری کد39804161158

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری66کد39802051723

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری35کد39802032047

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

تلفن : 02634212100

تجاری20کد39710301150

نوع معامله : فروش
شهر : کرج
اطلاعات بیشتر

  1