??????? ???????????? ????????? ? ????
?????? ???? ??????
026-34212100__ 026-32192

اخبار مجموعه خشت


افزایش قیمت مسکن از پارسال تا به حالا چقدر بوده است؟

01/12/1397

به گزارش اقتصادنیوز : قیمت مسکن از سال 96 تا به دی ماه سال 97 حدود 2.5 برابر گران تر شده، به طوری که متوسط قیمت یک متر مربع در تهران 10 میلیون تومان بوده است در حالی که همین متراژ در دی 96 نزدیک 5 میلیون تومان بوده است.

از فروردین تا دی ماه 97 افزایش قیمت مسکن حدود 2.5 برابر بوده و از دی ماه سال 96 تا دی ماه سال 97 دو برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است.