??????? ???????????? ????????? ? ????
?????? ???? ??????
026-34212100__ 026-32192

اخبار مجموعه خشت


تحولات در بازار مسکن تهران با وقفه به سایر شهرها سرایت می کند

29/01/1398

به گزارش اقتصادنیوز بهروز ملکی کارشناس مسکن در کانال تلگرامی خود عنوان کرد:  تحلیل سمت عرضه و تقاضای بازار مسکن حاکی از آن است که با کاهش پشتیبانی سمت تقاضا از سمت عرضه ، قیمت مسکن شهر تهران در آستانۀ مقاومتِ قوی قرار گرفته است. بنابراین اگر آرامش بازار ارز مختل نشود بازار مسکن می تواند تا چند سال از شوک قیمتی، مصون بماند.

بااین حال نباید از این مسأله غافل شویم که تهران، شهر پیشتاز در معادلات بازار مسکن کشور است و تحولات در بازار این شهر با وقفه به سایر شهرها سرایت می کند. بر این اساس هنوز در بسیاری از مناطق کشور، امکان کسب بازدهی مناسب از خرید مسکن وجود دارد.