??????? ???????????? ????????? ? ????
?????? ???? ??????
026-34212100__ 026-32192

اخبار مجموعه خشت


بهترین رنگ فرش برای پذیرایی، هم خودت میپسندی هم مهمونا

04/02/1398

انتخاب فرش در دکوراسیون خنثی

مهمترین نکته برای انتخاب رنگ فرش، در نظر گرفتن ترکیب رنگی در دکوراسیون است. برای این منظور باید رنگ مبلمان، پرده، کوسن، رنگ چوب وسایل و اکسسوری ها را در نظر بگیرید. اگر رنگ استفاده شده در این وسایل از رنگ های خنثی باشد، دستتان برای انتخاب بازتر است و می توانید هر رنگ فرشی که مد نظرتان باشد را انتخاب کنید. در این صورت کافی است چند وسیله تزیینی کوچک به رنگ خود فرش را در قسمت های مختلف دکوراسیون پذیرایی قرار دهید تا این ترکیب وسایل در هم ادغام شوند.

فرش برای دکوراسیون پذیرایی با یک رنگ مشخص

در صورتی که مبلمان و ترکیب رنگی دکوراسیونتان از رنگهای خاص و ویژه ای تشکیل شده باشد، دو گزینه پیش رویتان قرار می گیرد. اگر یک رنگ در فضا وجود دارد، می توانید از رنگ مکمل آن برای فرش استفاده کنید. برای مثال اگر مبلمان شما به رنگ سبز باشد، فرش قرمز به عنوان رنگ مکمل می تواند فضا را به صورت یک واحد نشان دهد. همچنین رنگهای خنثی در این شرایط می توانند نتیجه خوبی بر جای بگذارند.

در نظر داشته باشید که اگر رنگ دکوراسیون پذیرایی، یک رنگ واحد و در درجه رنگی یا تنالیته های مختلف است، برای انتخاب رنگ فرش پذیرایی هم به سراغ رنگ مشابه نروید. این کار باعث یکنواختی و از بین رفتن انرژی فضا شده و بیننده را کسل می کند. با یکنواخت شدن فضا، افرادی که به عنوان مهمان در خانه شما حضور پیدا می کنند، توجهشان به قسمت خاصی جلب نشده و نمی دانند به کجا باید نگاه کنند.

رنگهای متنوع در دکوراسیون پذیرایی

گزینه بعدی زمانی اتفاق می افتد که تعداد رنگهای دکوراسیون بیش از یک عدد باشد. در این حالت برای اینکه از شلوغ شدن فضا و ناهماهنگی جلوگیری کنید، بهتر است برای خرید فرش پذیرایی هم به سراغ رنگهای دکوراسیونی بروید. اگر بتوانید فرشی پیدا کنید که دقیقا دارای رنگ های موجود در دکوراسیون پذیرایی باشد، به ایده آل ترین حالت ممکن دست یافته اید. در غیر این صورت فرشی را تهیه کنید که نزدیکترین شباهت رنگی را داشته یا حداقل یکی از رنگهای موجود در دکوراسیون را در تار و پود خود داشته باشد.

فرش در پذیرایی کوچک

در رابطه با فضاهای کوچکی که بدون داشتن محدودیت به دنبال رنگ مناسب می گردید، توصیه می شود از رنگهای روشن استفاده کنند. به طور کلی استفاده از رنگهای روشن باعث بزرگ شدن فضای داخلی می شود و خانه را دلبازتر نشان می دهد. می توانید این نکته را در رابطه با فرش نیز مد نظر داشته باشید و از فرشهای روشن برای بزرگتر شدن فضای کوچک پذیرایی خانه خود استفاده کنید.