026-34212100__ 026-32192

املاک خشت کرج، سند پایدار از ریشه و اصالت خشت ماندگار